Latvijas bāriņtiesas
  Bāriņtiesas nosaukums Darbības teritorija Adrese Tālruņa numurs e-pasta adrese
1 Ādažu novada bāriņtiesa  Ādažu pagasts  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 67997246 barintiesa@adazi.lv 
    Carnikavas pagasts      
2 Aizkraukles novada bāriņtiesa  Aiviekstes pagasts  Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 65133908 barintiesa@aizkraukle.lv
    Aizkraukles pagasts      
    Aizkraukles pilsēta       
    Bebru pagasts      
    Daudzeses pagasts      
    Iršu pagasts      
    Jaunjelgavas pagasts       
    Jaunjelgavas pilsēta      
    Klintaines pagasts      
    Kokneses pagasts      
    Kokneses pilsēta      
    Mazzalves pagasts      
    Neretas pagasts      
    Pilskalnes pagasts      
    Pļaviņu pilsēta      
    Seces pagasts      
    Sērenes pagasts      
    Skrīveru pagasts      
    Staburaga pagasts      
    Sunākstes pagasts      
    Vietalvas pagasts      
    Zalves pagasts      
3 Alūksnes novada bāriņtiesa  Alsviķu pagasts Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 64323129 barintiesa@aluksne.lv
    Alūksnes pilsēta      
    Annas pagasts      
    Ilzenes pagasts      
    Jaunalūksnes pagasts      
    Jaunlaicenes pagasts      
    Kalncempju pagasts      
    Liepnas pagasts      
    Malienas pagasts      
    Mālupes pagasts      
    Mārkalnes pagasts      
    Pededzes pagasts      
    Veclaicenes pagasts      
    Zeltiņu pagasts      
    Ziemera pagasts      
4 Augšdaugavas novada bāriņtiesa Ambeļu pagasts Brīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads 65462010 valda.namina@augsdaugavasnovads.lv
    Bebrenes pagasts      
    Biķernieku pagasts      
    Demenes pagasts      
    Dubnas pagasts      
    Dvietes pagasts      
    Eglaines pagasts      
    Ilūkstes pilsēta      
    Kalkūnes pagasts      
    Kalupes pagasts      
    Laucesas pagasts      
    Līksnas pagasts      
    Maļinovas pagasts      
    Medumu pagasts      
    Naujenes pagasts      
    Nīcgales pagasts      
    Pilskalnes pagasts      
    Prodes pagasts      
    Salienas pagasts      
    Skrudalienas pagasts      
    Subates pilsēta      
    Sventes pagasts      
    Šēderes pagasts      
    Tabores pagasts      
    Vaboles pagasts      
    Vecsalienas pagasts      
    Višķu pagasts      
5 Balvu novada bāriņtiesa  Baltinavas pagasts Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501 64522973 barintiesa@balvi.lv
    Balvu pagasts      
    Balvu pilsēta      
    Bērzkalnes pagasts      
    Bērzpils pagasts      
    Briežuciema pagasts      
    Krišjāņu pagasts      
    Kubulu pagasts      
    Kupravas pagasts      
    Lazdukalna pagasts      
    Lazdulejas pagasts      
    Medņevas pagasts      
    Rugāju pagasts      
    Susāju pagasts      
    Šķilbēnu pagasts      
    Tilžas pagasts      
    Vectilžas pagasts      
    Vecumu pagasts      
    Viļakas pilsēta      
    Vīksnas pagasts      
    Žīguru pagasts      
6 Bauskas novada bāriņtiesa  Bauskas pilsēta Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 63923915 barintiesa@bauska.lv 
    Bārbeles pagasts      
    Brunavas pagasts      
    Ceraukstes pagasts      
    Codes pagasts      
    Dāviņu pagasts      
    Gailīšu pagasts      
    Iecavas pagasts      
    Iecavas pilsēta      
    Īslīces pagasts      
    Kurmenes pagasts      
    Mežotnes pagasts      
    Rundāles pagasts      
    Skaistkalnes pagasts       
    Stelpes pagasts      
    Svitenes pagasts      
    Valles pagasts      
    Vecsaules pagasts      
    Vecumnieku pagasts      
    Viesturu pagasts      
7 Cēsu novada bāriņtiesa  Amatas pagasts Bērzaines iela 16, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 27806030 barintiesa@cesunovads.lv
    Cēsu pilsēta      
    Drabešu pagasts       
    Dzērbenes pagasts      
    Inešu pagasts      
    Jaunpiebalgas pagasts      
    Kaives pagasts      
    Liepas pagasts      
    Līgatnes pagasts      
    Līgatnes pilsēta      
    Mārsnēnu pagasts      
    Nītaures pagasts      
    Priekuļu pagasts      
    Raiskuma pagasts      
    Skujenes pagasts      
    Stalbes pagasts      
    Straupes pagasts      
    Taurenes pagasts      
    Vaives pagasts       
    Vecpiebalgas pagasts      
    Veselavas pagasts      
    Zaubes pagasts      
    Zosēnu pagasts      
8 Daugavpils pilsētas bāriņtiesa    Raiņa iela 28, Daugavpils, LV - 5401 65476791 barintiesa@daugavpils.lv 
9 Dobeles novada bāriņtiesa  Annenieku pagasts Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 63707266 barintiesa@dobele.lv 
    Auces pilsēta      
    Augstkalnes pagasts      
    Auru pagasts      
    Bēnes pagasts      
    Bērzes pagasts      
    Bikstu pagasts      
    Bukaišu pagasts      
    Dobeles pagasts      
    Dobeles pilsēta      
    Īles pagasts      
    Jaunbērzes pagasts      
    Krimūnu pagasts      
    Lielauces pagasts      
    Naudītes pagasts      
    Penkules pagasts      
    Tērvetes pagasts      
    Ukru pagasts      
    Vecauces pagasts      
    Vītiņu pagasts      
    Zebrenes pagasts      
10 Dienvidkurzemes novada bāriņtiesa  Aizputes pagasts Lielā iela 54, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 63497960 barintiesa@dkn.lv
    Aizputes pilsēta      
    Bārtas pagasts      
    Bunkas pagasts      
    Cīravas pagasts      
    Dunalkas pagasts      
    Dunikas pagasts      
    Durbes pagasts      
    Durbes pilsēta      
    Embūtes pagasts      
    Gaviezes pagasts       
    Gramzdas pagasts      
    Grobiņas pagasts      
    Grobiņas pilsēta      
    Kalētu pagasts      
    Kalvenes pagasts      
    Kazdangas pagasts      
    Lažas pagasts      
    Medzes pagasts      
    Nīcas pagasts      
    Otaņķu pagasts      
    Pāvilostas pilsēta      
    Priekules pagasts       
    Priekules pilsēta      
    Rucavas pagasts      
    Sakas pagasts      
    Tadaiķu pagasts      
    Vaiņodes pagasts      
    Vecpils pagasts      
    Vērgales pagasts      
    Virgas pagasts      
11 Gulbenes novada bāriņtiesa  Beļavas pagasts Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 64473238 barintiesa@gulbene.lv 
    Daukstu pagasts      
    Druvienas pagasts       
    Galgauskas pagasts      
    Gulbenes pilsēta      
     Jaungulbenes pagasts      
    Lejasciema pagasts      
    Litenes pagasts      
    Lizuma pagasts      
    Līgo pagasts      
    Rankas pagasts       
    Stāmerienas pagasts      
    Stradu pagasts      
    Tirzas pagasts      
12 Jēkabpils novada bāriņtiesa  Aknīstes pagasts Brīvības iela 45, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 65231272, 26008219 barintiesa@jekabpils.lv  
    Aknīstes pilsēta      
    Asares pagasts      
    Atašienes pagasts      
    Ābeļu pagasts      
    Dignājas pagasts      
    Dunavas pagasts      
    Elkšņu pagasts      
    Gārsenes pagasts      
    Jēkabpils valstspilsēta      
    Kalna pagasts      
    Krustpils pagasts      
    Kūku pagasts      
    Leimaņu pagasts      
    Mežāres pagasts      
    Rites pagasts      
    Rubenes pagasts      
    Salas pagasts      
    Saukas pagasts      
    Sēlpils pagasts      
    Variešu pagasts      
    Viesītes pagasts      
    Viesītes pilsēta      
    Vīpes pagasts      
    Zasas pagasts      
13 Jelgavas novada bāriņtiesa Cenu pagasts Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018 63024433 barintiesa@jelgavasnovads.lv 
    Elejas pagasts      
    Glūdas pagasts       
    Jaunsvirlaukas pagasts      
    Kalnciema pagasts      
    Lielplatones pagasts      
    Līvbērzes pagasts       
    Ozolnieku pagasts      
    Platones pagasts      
    Salgales pagasts      
    Sesavas pagasts      
    Svētes pagasts      
    Valgundes pagasts      
    Vilces pagasts,      
    Vircavas pagasts      
    Zaļenieku pagasts      
14 Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa   Pulkveža O.Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001 63081700 barintiesa@barintiesa.jelgava.lv 
15 Jūrmalas bāriņtiesa    Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015 67764573 barintiesa@jurmala.lv
16 Krāslavas novada bāriņtiesa  Andrupenes pagasts  Grāfa Plātera iela 6, Krāslavas pilsēta, Krāslavas novads, LV-5601 65623319 barintiesa@kraslava.lv 
    Andzeļu pagasts      
    Asūnes pagasts      
    Aulejas pagasts      
    Bērziņu pagasts      
    Dagdas pagasts      
    Dagdas pilsēta      
    Ezernieku pagasts      
    Grāveru pagasts      
    Indras pagasts      
    Izvaltas pagasts      
    Kalniešu pagasts      
    Kaplavas pagasts      
    Kastuļinas pagasts      
    Kombuļu pagasts      
    Konstantinovas pagasts      
    Krāslavas pagasts       
    Krāslavas pilsēta      
    Ķepovas pagasts      
    Piedrujas pagasts      
    Robežnieku pagasts      
    Skaistas pagasts      
    Svariņu pagasts      
    Šķaunes pagasts      
    Šķeltovas pagasts      
    Ūdrīšu pagasts      
17 Kuldīgas novada bāriņtiesa  Alsungas pagasts Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads LV-3301 63350144 barintiesa@kuldiga.lv
    Ēdoles pagasts      
    Gudenieku pagasts      
    Īvandes pagasts      
    Kabiles pagasts      
    Kuldīgas pilsēta      
    Kurmāles pagasts      
    Laidu pagasts      
    Nīkrāces pagasts      
    Padures pagasts      
    Pelču pagasts      
    Raņķu pagasts      
    Rendas pagasts      
    Rudbāržu pagasts      
    Rumbas pagasts      
    Skrundas pagasts      
    Skrundas pilsēta      
    Snēpeles pagasts      
    Turlavas pagasts      
    Vārmes pagasts      
18 Ķekavas novada bāriņtiesa  Baldones pagasts Gaismas 19k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 67935872 barintiesa@kekava.lv 
    Baldones pilsēta      
    Baložu pilsēta      
    Daugmales pagasts      
    Ķekavas pagasts      
19

Liepājas bāriņtiesa

  Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401 63422496 barintiesa@liepaja.lv 
20 Limbažu novada bāriņtiesa  Ainažu pagasts Zāles iela 8, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 64070719 barintiesa@limbazunovads.lv
    Ainažu pilsēta      
    Alojas pagasts      
    Alojas pilsēta      
    Braslavas pagasts      
    Brīvzemnieku pagasts      
    Katvaru pagasts      
    Liepupes pagasts      
    Limbažu pagasts      
    Limbažu pilsēta      
    Pāles pagasts      
    Salacgrīvas pagasts      
    Salacgrīvas pilsēta      
    Staiceles pagasts      
    Staiceles pilsēta      
    Skultes pagasts      
    Umurgas pagasts      
    Vidrižu pagasts      
    Viļķenes pagasts      
21 Līvānu novada bāriņtiesa  Jersikas pagasts Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 65307271 barintiesa@livani.lv 
    Līvānu pilsēta      
    Rožupes pagasts      
    Rudzātu pagasts      
    Sutru pagasts      
    Turku pagasts      
22 Ludzas novada bāriņtiesa  Blontu pagasts Raiņa ielā 16A (12.kabinets), Ludza, Ludzas novads, LV-5701 65707076 barintiesa@ludzasnovads.lv 
    Briģu pagasts      
    Ciblas pagasts      
    Cirmas pagasts      
    Goliševas pagasts      
    Isnaudas pagasts      
    Istras pagasts      
    Kārsavas pilsēta      
    Lauderu pagasts       
    Līdumnieku pagasts      
    Ludzas pilsēta      
    Malnavas pagasts      
    Mežvidu pagasts      
    Mērdzenes pagasts      
    Nirzas pagasts      
    Ņukšu pagasts      
    Pasienes pagasts      
    Pildas pagasts      
    Pureņu pagasts      
    Pušmucovas pagasts      
    Rundēnu pagasts      
    Salnavas pagasts      
    Zaļesjes pagasts      
    Zilupes pilsēta      
    Zvirgzdenes pagasts      
23 Madonas novada bāriņtiesa  Aronas pagasts Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads, LV-4801 64807295 barintiesa.novads@madona.lv 
    Barkavas pagasts      
    Bērzaunes pagasts       
    Cesvaines pagasts      
    Cesvaines pilsēta       
    Dzelzavas pagasts      
    Ērgļu pagasts      
    Indrānu pagasts      
    Jumurdas pagasts       
    Kalsnavas pagasts      
    Lazdonas pagasts      
    Liezēres pagasts      
    Lubānas pilsēta      
    Ļaudonas pagasts      
    Madonas pilsēta      
    Mārcienas pagasts      
    Mētrienas pagasts      
    Ošupes pagasts      
    Praulienas pagasts       
    Sarkaņu pagasts      
    Sausnējas pagasts      
    Vestienas pagasts      
24 Mārupes novada bāriņtiesa  Babītes pagasts Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 67149872 barintiesa@marupe.lv 
    Mārupes pagasts      
    Salas pagasts      
25 Ogres novada bāriņtiesa Birzgales pagasts Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001 65023385 barintiesa@ogresnovads.lv 
    Ikšķiles pilsēta      
    Jumpravas pagasts      
    Krapes pagasts      
    Ķeguma pilsēta      
    Ķeipenes pagasts      
    Lauberes pagasts       
    Lēdmanes pagasts      
    Lielvārdes pagasts      
    Lielvārdes pilsēta      
    Madlienas pagasts      
    Mazozolu pagasts      
    Meņģeles pagasts      
    Ogres valstspilsēta      
    Ogresgala pagasts       
    Rembates pagasts      
    Suntažu pagasts      
    Taurupes pagasts      
    Tīnūžu pagasts      
    Tomes pagasts      
26 Olaines novada bāriņtiesa  Olaines pagasts Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 67146048 barintiesa@olaine.lv 
    Olaines pilsēta      
27 Preiļu novada bāriņtiesa Aglonas pagasts Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV - 5301 65322106 barintiesa@preili.lv 
    Aizkalnes pagasts      
    Galēnu pagasts      
    Pelēču pagasts      
    Preiļu pagasts      
    Preiļu pilsēta      
    Riebiņu pagasts      
    Rožkalnu pagasts      
    Rušonas pagasts      
    Saunas pagasts      
    Silajāņu pagasts      
    Sīļukalna pagasts      
    Stabulnieku pagasts      
    Upmalas pagasts      
    Vārkavas pagasts      
28 Rēzeknes novada bāriņtiesa  Audriņu pagasts Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4611 64631509 barintiesa@rezeknesnovads.lv
    Bērzgales pagasts      
    Čornajas pagasts      
    Dricānu pagasts      
    Feimaņu pagasts      
    Gaigalavas pagasts      
    Griškānu pagasts       
    Ilzeskalna pagasts      
    Kantinieku pagasts       
    Kaunatas pagasts      
    Lendžu pagasts      
    Lūznavas pagasts      
    Mākoņkalna pagasts       
    Maltas pagasts      
    Murmastienes pagasts       
    Nagļu pagasts      
    Nautrēnu pagasts      
    Ozolaines pagasts      
    Ozolmuižas pagasts      
    Pušas pagasts      
    Rikavas pagasts      
    Sakstagala pagasts      
    Silmalas pagasts      
    Stoļerovas pagasts      
    Sokolku pagasts      
    Viļānu pagasts      
    Viļānu pilsēta      
29 Rēzeknes valstspilsētas bāriņtiesa    Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 64607654 barintiesa@rezekne.lv
30 Rīgas valstpilsētas pašvaldības bāriņtiesa   Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001 67037746 bt@riga.lv 
31 Ropažu novada Bāriņtiesa  Garkalnes pagasts Institūta iela 30-4A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 67911305 barintiesa@ropazi.lv
    Ropažu pagasts      
    Stopiņu pagasts      
    Vangažu pilsēta      
32 Salaspils novada bāriņtiesa    Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 67981067 barintiesa@salaspils.lv 
33 Saldus novada bāriņtiesa  Blīdenes pagasts Slimnīcas iela 3a, Saldus, Saldus novads, LV-3801 62801444 barintiesa@saldus.lv 
    Brocēnu pilsēta      
    Cieceres pagasts      
    Ezeres pagasts      
    Gaiķu pagasts      
    Jaunauces pagasts      
    Jaunlutriņu pagasts       
    Kursīšu pagasts      
    Lutriņu pagasts      
    Nīgrandes pagasts      
    Novadnieku pagasts       
    Pampāļu pagasts      
    Remtes pagasts      
    Rubas pagasts      
    Saldus pagasts      
    Saldus pilsēta      
    Šķēdes pagasts      
    Vadakstes pagasts      
    Zaņas pagasts      
    Zirņu pagasts      
    Zvārdes pagasts      
34 Saulkrastu novada bāriņtiesa  Saulkrastu pagasts Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 67142509 barintiesa@saulkrasti.lv 
    Saulkrastu pilsēta      
    Sējas pagasts      
35 Siguldas novada bāriņtiesa Allažu pagasts Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 67970846 barintiesa@sigulda.lv 
    Inčukalna pagasts      
    Krimuldas pagasts       
    Lēdurgas pagasts      
    Mālpils pagasts      
    Mores pagasts      
    Siguldas pagasts      
    Siguldas pilsēta      
36 Smiltenes novada bāriņtiesa  Apes pagasts Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 64707574 barintiesa@smiltene.lv 
    Apes pilsēta      
    Bilskas pagasts      
    Blomes pagasts      
    Brantu pagasts      
    Drustu pagasts      
    Gaujienas pagasts       
    Grundzāles pagasts      
    Launkalnes pagasts      
    Palsmanes pagasts      
    Raunas pagasts      
    Smiltenes pagasts      
    Smiltenes pilsēta      
    Trapenes pagasts      
    Variņu pagasts      
    Virešu pagasts      
37 Talsu novada bāriņtiesa Abavas pagasts Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201 63232118 barintiesa@talsi.lv 
    Ārlavas pagasts      
    Balgales pagasts      
    Dundagas pagasts      
    Ģibuļu pagasts      
    Īves pagasts      
    Kolkas pagasts      
    Ķūļciema pagasts      
    Laidzes pagasts      
    Laucienes pagasts      
    Lībagu pagasts      
    Lubes pagasts      
    Mērsraga pagasts      
    Rojas pagasts      
    Sabiles pilsēta      
    Stendes pilsēta      
    Strazdes pagasts      
    Talsu pilsēta      
    Valdemārpils pilsēta       
    Valdgales pagasts      
    Vandzenes pagasts      
    Virbu pagasts      
38 Tukuma novada bāriņtiesa Cēres pagasts Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63125346 barintiesa@tukums.lv
    Degoles pagasts      
    Džūkstes pagasts      
    Engures pagasts      
    Irlavas pagasts,      
    Jaunpils pagasts      
    Jaunsātu pagasts       
    Kandavas pagasts      
    Kandavas pilsēta      
    Lapmežciema pagasts      
    Lestenes pagasts      
    Matkules pagasts      
    Pūres pagasts      
    Sēmes pagasts      
    Slampes pagasts      
    Smārdes pagasts      
    Tukuma pilsēta      
    Tumes pagasts      
    Vānes pagasts      
    Viesatu pagasts      
    Zantes pagasts      
    Zemītes pagasts      
    Zentenes pagasts      
39 Valkas novada bāriņtiesa  Ērģemes pagasts Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701 64725933 barintiesa@valka.lv 
    Kārķu pagasts      
    Valkas pagasts      
    Valkas pilsēta      
    Vijciema pagasts      
    Zvārtavas pagasts      
40 Valmieras novada bāriņtiesa  Bērzaines pagasts  Iestādes juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. Iestādes adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220 64207159 barintiesa@valmierasnovads.lv
    Brenguļu pagasts      
     Burtnieku pagasts      
    Dikļu pagasts      
    Ēveles pagasts      
    Ipiķu pagasts      
    Jeru pagasts      
    Jērcēnu pagasts      
    Kauguru pagasts      
    Kocēnu pagasts      
    Ķoņu pagasts      
    Lodes pagasts      
    Matīšu pagasts       
    Mazsalacas pagasts      
    Mazsalacas pilsēta       
    Naukšēnu pagasts      
    Plāņu pagasts      
    Ramatas pagasts      
    Rencēnu pagasts      
    Rūjienas pilsēta      
    Sedas pilsēta      
    Sēļu pagasts      
    Skaņkalnes pagasts       
    Strenču pilsēta      
    Trikātas pagasts      
    Vaidavas pagasts      
    Valmieras pagasts       
    Valmieras valstspilsēta      
    Vecates pagasts      
    Vilpulkas pagasts      
    Zilākalna pagasts      
41 Varakļānu novada bāriņtiesa  Varakļānu pilsēta Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 64860841 barintiesa@varaklani.lv 
    Varakļānu pagasts       
    Murmastienes pagasts      
42 Ventspils novada bāriņtiesa  Ances pagasts Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 63620507 barintiesa@ventspilsnd.lv  
    Jūrkalnes pagasts      
    Piltenes pagasts      
    Piltenes pilsēta      
    Popes pagasts      
    Puzes pagasts      
    Tārgales pagasts      
    Ugāles pagasts      
    Usmas pagasts      
    Užavas pagasts      
    Vārves pagasts      
    Ziru pagasts      
    Zlēku pagasts      
43 Ventspils pilsētas bāriņtiesa    Sarkanmuižas dambis 5 dz. 47, Ventspils, LV-3601 63601247 barintiesa@ventspils.lv