Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde.

Tā ir galvenā iestāde bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija palīdz aizsargāt bērnu tiesības un pārbauda vai bērniem nedara pāri.

Inspekcija pārbauda iestādes, kurās dzīvo vai mācās bērni. Ja šajās iestādēs slikti izturas pret bērniem, tad inspekcija palīdz tikt galā ar pārkāpumiem.

Inspekcija iesaka, kā rīkoties, lai palīdzētu bērniem.

Inspekcija pastāsta citiem, kā aizstāvēt bērnu tiesības.

Inspekcija sadarbojās ar citām iestādēm, kas palīdz aizstāvēt bērnu tiesības.

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā ir uzticības tālrunis.

Uz uzticības tālruni var zvanīt bērni, kuriem kāds ir izdarījis pāri.

Inspekcijas psihologi palīdz tiem bērniem un pusaudžiem, kuri nonākuši grūtībās.

Psihologi sarunājas ar bērniem un pusaudžiem.

 

Bieži palīdzību lūdz arī pieaugušie . Īpaši tad, kad viņiem ir jautājumi par bērnu audzināšanu.

Tālrunis ir bezmaksas.

Ja Tev nepieciešama palīdzība zvani pa tālruni 80006008 vai 116111 !

 

 Uz Uzticības tālruni vari zvanīt:

Darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 23:00

Sestdienās: no plkst. 8:00 līdz 22:00

Svētdienās: no plkst. 10:00 līdz 22:00

Katram cilvēkam ir tiesības un pienākumi. Arī bērniem.

 

Bērna tiesības

Bērns ir cilvēks, kuram vēl nav 18 gadi.

Valsts nodrošina tiesības visiem bērniem.

Bērnam ir tiesības dzīvot.

Bērnam ir tiesības uz vārdu, uzvārdu un pilsonības iegūšanu.

Bērnam ir tiesības uz savu dzīvi un vietu, kur dzīvot.

Pret bērnu nedrīkst izturēties slikti. Bērnu nedrīkst sist, apsaukāt, mocīt.

Bērnam ir tiesības iet skolā. Bērnam ir tiesības piedalīties pulciņu nodarbībās.

Bērnam ir tiesības atpūsties.

Bērnam ir tiesības iegūt profesiju.

Bērnam ir tiesības bez maksas iet pie ārsta.

Ja bērnam nav vecāki vai vecāki slikti rūpējas par savu bērnu, tad valsts palīdz.

Bērnam var būt īpašums. Kamēr bērnam nav 18 gadi, par īpašumu atbild pieaugušais.

Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas. Bērns drīkst draudzēties ar citiem bērniem.

Bērnu nedrīkst izmantot bīstamā un smagā darbā.

Bērnam ir tiesības griezties pēc palīdzības bāriņtiesā vai pagasttiesā.

 

Bērna pienākumi

Bērnam ir pienākums par sevi rūpēties.

Bērnam ir pienākums palīdzēt mājas darbos.

Bērnam ar cieņu jāizturas pret citiem cilvēkiem.

Bērna pienākums ir klausīt savus vecākus.

Bērnam ir pienākumi pret citiem cilvēkiem.

Bērnam ir pienākums mācīties. Skolā ir jāievēro skolas noteikumi.

Bērnam ar cieņu jāizturas pret valsti. Jāievēro likumi.

 

Vecāku pienākumi

Līdz 18 gadu vecumam vecāki ir atbildīgi par savu bērnu.

Vecākiem ir pienākums rūpēties par saviem bērniem.

Vecākiem ir jānodrošina bērnam ēdiens, apģērbs un vieta, kur dzīvot.

Vecākiem ir jārūpējas, lai bērns ietu skolā.

Vecākiem ir jāaizstāv bērnu tiesības un intereses.

Ja vecāki nepilda savus pienākumus pret bērnu un, ja vecāki bērnu sit vai moka vecākus par to soda.

Vecāki nedrīkst atstāt bērnus līdz 7 gadu vecumam vienus pašus bez uzraudzības.

Vecākiem jārūpējas par bērnu drošību.

 

Speciālistu tiesības un pienākumi

Skolu, bērnu dārzu, bērnu namu, bērnu slimnīcu un citu vietu, kurās uzturas bērni, direktori un darbinieki ir atbildīgi par bērnu veselības un dzīvības aizsardzību.

Bērnu pasākumu organizētāji un pasākumu organizētāji, kuros piedalās bērni ir atbildīgi par bērnu veselības un dzīvības aizsardzību.

Minētās personas par izdarītajiem pārkāpumiem pret bērnu ir saucamas pie likumā noteiktās kārtības.

Darbinieks vai iestādes vadītājs, kurās uzturas bērni, pildot savus darba pienākumus ir atbildīgs par bērnu tiesību ievērošanu.

 

Pieaugušo pienākumi

 

Ikviena pieauguša cilvēka pienākums ir sargāt bērnu drošību.

Ja ir pamanīta jebkāda vardarbība pret bērnu jāziņo policijai, bāriņtiesai, pagasttiesai vai citām bērnu tiesību aizsardzības organizācijām.

Vardarbība ir tad, ja kādu sit, moka, spīdzina un citādi apzināti sāpīgi aizskar.

Vardarbība ir arī tad, ja cilvēkam draud. To sauc par emocionālo vardarbību.

Emocionālā vardarbība ir, ja apsaukā ,uz kādu kliedz un lamā.

Ja Tev ir jautājumi un nepieciešama  konsultācija par bērnu tiesību jautājumiem Tu vari:

Nākt uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā.

Zvanīt pa tālruni 67 359 128

Rakstīt e-pastu uz adresi pasts@bti.gov.lv