Bērnu aizsardzības centra Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta un Bērnu tiesību aizsardzības departamenta ekspertu konsultācijas

Bērnu aizsardzības centra eksperti sniedz konsultācijas pa tālruni un klātienē.

Konsultējot pa tālruni, eksperti nesniedz ierobežotas pieejamības informāciju.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu klātienes konsultāciju, aicinām pirms tās pieteikties, zvanot pa zemāk norādītajiem tālruņiem vai sūtot e-pastu uz adresi pasts@bac.gov.lv

Uz klātienes konsultāciju persona ierodas ar personu apliecinošu dokumentu.

 

Ekspertu konsultāciju tālruņi, vieta un laiks:

 

RĪGA

 

 

Ventspils iela 53,

Rīga. LV-1002

 

67 359 128

 

 

Konsultācijas pa tālruni:

Pirmdiena    08:30 – 18:00

Otrdiena 08:30   - 17:00

Trešdiena    08:30 – 17:00

Ceturtdiena 08:30 – 17:00

Piektdiena   08:30 – 16:00

Pirmssvētku dienā 08:30 - 14:00

 

Klātienes konsultācijas:

Pirmdienās     13:00 – 18:00

Ceturtdienās   08:30 – 14:00

 

RĒZEKNE

 

 

 

18. Novembra iela 16, 309.kab.,

Rēzekne, LV-4601

 

 

64 628 145

64 623 389

 

DAUGAVPILS

 

 

Ģimnāzijas iela 11,

Daugavpils, LV-5401

 

65 422 337

65 422 336

VENTSPILS Lakstīgalu iela 1, Ventspils, LV-3601

66928880

66926550

   

 

 

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšanas vieta un laiks

 

 

RĪGA

 

 

Ventspils iela 53,

Rīga. LV-1002

 

67 359 136 

Pirmdiena    08:30 – 18:00

Otrdiena      08:30 – 17:00

Trešdiena    08:30 – 17:00

Ceturtdiena 08:30 – 17:00

Piektdiena   08:30 – 16:00

Pirmssvētku dienā 08:30 - 14:00 

Bērnu aizsardzības centra vadītāja, vadītāja vietnieka, departamenta direktoru un nodaļu vadītāju klātienes apmeklētāju pieņemšana

Konsultācijas klātienē tiek sniegtas tikai, ja persona iepriekš pieteikusies.

Pieteikties uz klātienes konsultāciju var, aizpildot pieteikumu, kurā norādīts:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds;
  • kontaktinformācija;
  • pārrunājamais jautājums.

Pieteikuma veidlapas forma pieejama, lejuplādējot pielikumu.

Pieteikumu var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu Bērnu aizsardzības centram uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV – 1002;
  • nosūtot uz e-pasta adresi pasts@bac.gov.lv, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Uz klātienes konsultāciju persona ierodas ar personu apliecinošu dokumentu.

Klātienes konsultāciju sniegs amatpersona, kurai jautājums piekritīgs. Informāciju par klātienes pieņemšanas laiku pieteicējam tiks sniegta atbilstoši pieteikumā norādītajam saziņas veidam.

BAC informē, ka konsultāciju laikā ar vadītāju vai vadītāja vietnieku netiek sniegta informācija par konkrētu iesniegumu vai pārbaudes lietu virzību. Lai saņemtu šādu informāciju, aicinām sazināties ar par lietas izskatīšanu atbildīgo amatpersonu.

Centra vadītāja, vadītāja vietnieka, departamenta direktoru un nodaļu vadītāju pieņemšanas vieta un laiks:

Ventspils iela 53, Rīga, LV- 1002

katra mēneša pirmā

trešdiena un ceturtdiena

15.00 – 17.00