Iestāde atbilstoši savai kompetencei sniedz plašu pakalpojumu loku trim svarīgākajām klientu grupām – bērniem, vecākiem un speciālistiem.