Kas ir Krīzes komanda

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Krīzes intervences komanda jeb Krīzes komanda ir speciāli apmācīta profesionāļu grupa psiholoģiskās palīdzības sniegšanai krīzes situācijās. Tā var sniegt operatīvu psiholoģisko palīdzību īpaši smagu negadījumu vai traģēdiju reizēs.

Krīzes intervences komanda izveidota 2009. gadā.

Krīzes intervence ir metode, kas ļauj runāt par pieredzēto un izpaust spēcīgas jūtas.

Īpaši svarīga un nepieciešama krīzes komandas palīdzība ir gadījumos, kad bērns smagi cietis vai gājis bojā. Tas ietekmē ne tikai mirušā ģimeni, bet arī skolas darbiniekus un skolēnus, kā arī notikušā aculieciniekus.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Krīzes intervences komandas speciālisti

  • sniedz bezmaksas psiholoģisko atbalstu krīzē nonākušajiem bērniem, viņu vecākiem, kā arī iestādes darbiniekiem
  • izbrauc un sniedz operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, iestādes darbiniekiem un vecākiem
  • atvieglo krīzes simptomus, stabilizē cietušo un aculiecinieku emocionālo stāvokli
  • sniedz atbalstu cietušajiem un aculieciniekiem, kā arī mudina saņemt tālāku palīdzību
  • sagatavo ieteikumus turpmākajai darbībai situācijas uzlabošanai

Krīzes situācijas ir

  • ārkārtas gadījumi (nelaimes gadījumi, vardarbīgi konflikti, noziedzīgi nodarījumi), kuru rezultātā jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība vai policija
  • pašnāvība vai nāve
  • nelaimes gadījumi, kas būtiski izmainījuši psiholoģisko klimatu un nav pārvarami ar esošajiem resursiem.

Saņemot profesionālu palīdzību, krīzi var pārvarēt ātrāk un veiksmīgāk. Krīzes situācijā jāizvērtē esošie resursi krīzes situācijas pārvarēšanai un jāizlemj par papildus palīdzības dienestu un Krīzes intervences komandas iesaistīšanu.

 

Krīzes situācijā ziņojiet un saņemiet palīdzību, zvanot uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruni 116111 (zvans bez maksas).

 

Pieejams metodiskais materiāls “Krīzes gadījumu vadīšana izglītības iestādēs”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā metodisko materiālu “Krīzes gadījumu vadīšana izglītības iestādēs”, kas noderēs izglītības iestāžu atbalstu personālam un pedagogiem, lai sekmētu krīzes gadījumu vadīšanu savā iestādē, kā arī nodrošinātu profesionālu palīdzību gan skolēniem un vecākiem, gan izglītības iestāžu darbiniekiem.

 

Lai iepazītos ar metodisko materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.