Pārskats par 2022. - 2023. gadā saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām par bāriņtiesu darbu
Skatīt vairāk