Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu vai pagasttiesu pārskatu par darbu 2004. gadā