Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departaments ir apkopojis sava darba 2020. gada deviņos mēnešos rezultātus. Lai iepazītos ar tiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu.