Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departaments ir apkopojis sava darba 2020.gadā rezultātus.

Lai iepazītos ar tiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu.