Informācija par publisku personu


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Reģ. Nr. - 90002056949
Epasts - pasts@bti.gov.lv
Telefons - 67359128

Publikācijas informācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā


Publikācjas datums - 08.01.2015
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 21005050802
Būvju/telpu platība - 36,5 m2
Lietošanas mērķis - Citas ēkas un būves 
Līguma darbības termiņš - 01.01.2015 - 01.01.2016 
Nomas maksas apmērs - 2,85 

Iznomātāja kontaktpersona (jur.)


SIA "Rēzeknes meža rūpniecības sabiedrība", 18.novembra iela 16, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622700, fakss 64622700

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta


Novads - Rēzeknes 
Pilsēta - Rēzekne 
Iela - 18.novembra 
Mājas vārds/numurs - 16 
Telpu numurs - 3,4 

Kontakti


Vārds: Jānis

Uzvārds: Ukše

Ieņemamais amats: Administratīvās nodajas vadītājs

Epasts: janis.ukse@bti.gov.lv

Telefons: 67359138