Informācija par publisku personu


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Reģ. Nr. - 90002056949
Epasts - pasts@bti.gov.lv
Telefons - 67359128

Publikācijas informācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā


Publikācjas datums - 08.01.2015
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 96010111107001
Būvju/telpu platība - 25,2 m2
Lietošanas mērķis - Citas ēkas un būves 
Līguma darbības termiņš - 27.12.2010 - 31.12.2016 
Nomas maksas apmērs - 3,57 EUR/kv.m 

Iznomātāja kontaktpersona (jur.)


SIA "Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē",Rīgas iela 39, Valmiera, LV-4201 Tālrunis: (+371) 64281811, Fakss: (+371) 64281810

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta


Novads - Valmieras 
Pilsēta - Valmiera 
Iela - Meža 
Mājas vārds/numurs - 
Telpu numurs - 111,112 

Kontakti


Vārds: Jānis

Uzvārds: Ukše

Ieņemamais amats: Administratīvās nodajas vadītājs

Epasts: janis.ukse@bti.gov.lv

Telefons: 67359138