Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē informāciju par nomāt paredzēto nekustamo īpašumu

Informācija par publisku personu

Nosaukums - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Reģ. Nr. - 90002056949

Epasts - pasts@bti.gov.lv

Telefons - 67359128

Publikācijas informācija


Publikācijas datums - 05.02.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 21005050802
Būvju/telpu platība - 36,5 m
2
Lietošanas mērķis - Citas ēkas un būves 
Līguma darbības termiņš - 01.02.2019 - 31.12.2022 
Nomas maksas apmērs - 3,00 bez PVN par m2 

Iznomātāja kontaktpersona (jur.)


SIA "Rēzeknes meža rūpniecības sabiedrība"

Iznomātāja kontaktpersona (fiz.)


tālr.29477689

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta


Novads - Rēzeknes 
Pilsēta - Rēzekne 
Iela - 18.novembra 
Mājas vārds/numurs - 16 
Telpu numurs - 3. un 4.telpa 

Kontakti


Vārds: Jānis

Uzvārds: Ukše

Ieņemamais amats: Administratīvās nodajas vadītājs

Epasts: janis.ukse@bti.gov.lv

Telefons: 67359138