Lai nodrošinātu kvalitatīvu bāriņtiesas darbību un sekmētu pilnvērtīgu bērnu tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšanu, VBTAI aicina bāriņtiesas ieviest bāriņtiesā iekšējo kvalitātes kontroles sistēmu, kuras viena no sastāvdaļām ir bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu paškontrole.

Pielikumā atrodamas pašvērtējuma veidlapas. Detalizētāka informācija par pašvērtējuma veikšanu atrodama Rokasgrāmatas bāriņtiesām 5. sējuma 1. metodikā.”