Tiešsaistes konsultēšanas vietnes bērniem un pusaudžiem nodrošinātājs ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI).

 

Tiešsaistes konsultēšanas vietnes bērniem un pusaudžiem (turpmāk – čats) galvenais mērķis ir sniegt tūlītēju palīdzību bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, sniedzot psiholoģisko atbalstu, palīdzot risināt dažādas grūtības, kā arī sniedzot informatīvo atbalstu.

 

Čats pieejams darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00.

Čata konsultācija nav piemērota bērniem vai pusaudžiem akūtās krīzes situācijā, kā piemēram, savas vai cita cilvēka drošības, veselības vai dzīvības apdraudējums. Akūtas krīzes situācijā vēlams zvanīt uz neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruni – 113, policijas tālruni – 110, vai kopējo neatliekamās palīdzības dienesta tālruni 112. Psiholoģisko atbalstu iespējams saņemt, zvanot uz VBTAI Bērnu un pusaudžu Uzticības tālruni 116111

 

Uzsākot čatu, Jūs piekrītat čata lietošanas nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, čata saraksti uzsākt nav iespējams. Čata pakalpojuma nodrošinātāji jebkurā laikā var mainīt lietošanas nosacījumus.

Čatu drīkst izmantot tikai psiholoģiskas un informatīvas palīdzības saņemšanai,  un tādā veidā, kas nepārkāpj trešās puses tiesības, neierobežo vai nekavē čata lietošanu un izmantošanu. Izmantojot čatu, aizliegts izplatīt maldinošu vai nepatiesu informāciju, kā arī izplatīt rupjus vai aizskarošus materiālus.

Izmantojot čatu, nav iespējams saņemt medicīnisku palīdzību vai medicīniskus ieteikumus, kā arī precizēt medicīnisko diagnozi.  Čats neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, izmantojot čatā sniegto informāciju.

 

Anonimitāte

Ja izmantojiet čatu, Jūsu personīgā informācija paliek konfidenciāla. Čata pakalpojuma nodrošinātāji nenodod klienta sniegto informāciju trešajām pusēm bez klienta piekrišanas. Pastāv izņēmuma gadījumi, kad informācija var tikt nodota trešajām pusēm bez personas piekrišanas, t.i. personas drošības vai dzīvības apdraudējums, kaitējums, kas var tikt nodarīts pašam klientam vai citai personai, vai  iespējami bērnu tiesību pārkāpumi – šajos gadījumos čata konsultanta pienākums ir  informāciju nodot pēc kompetences atbilstošajai iestādei.

 

 

 

Čata pārtraukšana

Ja klients čatā ar konsultantu 15 minūšu laikā nesniedz atbildi, neturpina dialogu, vai nesniedz lūgto informāciju, konsultants čatu pārtrauc. Gadījumā, ja nepieciešama atkārtota palīdzība, klients var no jauna uzsākt čatu, vai zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111.

 

 

Reģistrācija čatā

Lai uzsāktu čatu,   nepieciešams sniegt informāciju, kas ietver Jūsu segvārdu vai vārdu (šī sadaļa nav obligāti aizpildāma), dzimumu, vecumu un izvēlētās sarakstes tematu. Šī informācija netiek izmantota, lai personīgi identificētu čata lietotāju  Jūsu norādīto informāciju glabā čata nodrošinātājs.  Šie dati netiek izpausti trešajām personām (izņēmuma gadījumi, kad saņemtā informācija bez personas piekrišanas tiek nodota trešajām pusēm, minēti sadaļā “Anonimitāte” ).

 

 

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar VBTAI - Ventspils iela 53, Rīga, LV – 1002, e-pasts: pasts@bti.gov.lvtālrunis: +371 67 359 128.

 

Informācija par VBTAI datu apstrādes privātuma politiku pieejama: https://www.bac.gov.lv /lat/normativie_akti/ieksejie_normativie_akti/?doc=5375&page=