Jaunumi
Klases telpa ar bērniem

Kas ir vardarbības intervences komanda?

Vardarbības intervences komanda īsteno pasākumus bērnu aizsardzības jomā, veicot preventīvo darbu vardarbības mazināšanai izglītības iestādē, kā arī veic vardarbības gadījumu koordinēšanu un vadīšanu augsta līmeņa krīzes situācijās.

Vardarbības intervences komanda izveidota 2024.gadā.

Bērnu aizsardzības centra Vardarbības intervences komandas speciālisti:

  • Sniedz atbalstu preventīvo pasākumu nodrošināšanā vardarbības mazināšanai.
  • Sniedz praktisku, metodisku un informatīvu atbalstu par gadījuma risināšanu izglītības iestādēm un citām iestādēm, kurās ilgstoši uzturas bērni.
  • Veic krīzes gadījuma koordinēšanu augsta līmeņa krīzes situācijās.
  • Veic krīzes gadījuma analīzi kopīgi ar iestādes personālu, lai sekmētu gadījuma risināšanu un personāla izpratni par turpmāk veicamajām darbībām krīzes situācijas un risku mazināšanai.
  • Izstrādā ieteikumus izglītības iestādēm un citām iestādēm, kurās ilgstoši uzturas bērni, un kurām sniegts atbalsts krīzes gadījuma vadībā, lai veicinātu ilgtermiņa sadarbību un mazinātu iespējamos bērnu tiesību pārkāpumus.

 

Saņemt atbalstu un ziņot par augsta līmeņa krīzes situācijām var:

  • Rakstot uz Bērnu aizsardzības centra Vardarbības intervences nodaļas vadītājas e-pastu Ieva.Krapane@bac.gov.lv;
  • Zvanot uz tālr.67359147 darba laikā;
  • Ārpus Bērnu aizsardzības centra darba laika aicinām zvanīt uz diennakts Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 (zvans bez maksas).