Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi savu darbības stratēģiju 2021.-2024. gadam. 

Lai iepazītos ar iestādes stratēģiju, lūdzam lejuplādēt pielikumu.