Labklājības ministrija ir sagatavojusi un apstiprinājusi profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu paraugus, kas izstrādāti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros:

       

1.1. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (1. pielikums);

        1.2. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (2. pielikums);

        1.3. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem) (3. pielikums);

        1.4. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem) (4. pielikums);

        1.5. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem) (5. pielikums);

        1.6. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem) (6. pielikums);

        1.7. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbiniekiem) (7. pielikums);

        1.8. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Valsts probācijas dienesta darbiniekiem) (8. pielikums);

1.9. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbiniekiem) (9. pielikums);

1.10. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (psihologiem) (10. pielikums).

 

        2. Apstiprināt profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 40 akadēmisko stundu apmērā paraugu (psihologiem) (11. pielikums).

 

 

Ar profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu paraugiem un metodoloģijām var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.