Lai iepazītos ar metodiskajiem ieteikumiem par bāriņtiesu darbību ārkārtējās situācijas laikā, lūdzam lejuplādēt pielikumu.