Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir apkopojusi bāriņtiesu pārskatus par darbu 2009. gadā, ko lūdzam skatīt pievienotajā dokumentā.