Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu pārskatu par darbu 2008. gadā analīzi