Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu pārskatu par darbu 2009. gadā analīzi