Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu pārskatu par darbu 2011. gadā analīzi