Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu pārskata par darbu 2012. gadā statistikas analīzi