Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu pārskata par darbu 2013. gadā statistikas analīzi.