Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu vai pagasttiesu pārskatu par darbu 2005. gadā analīzi