Bērnu aizsardzības centrs ir sagatvojis un publisko savu gada pārskatu par darbību aizvadītajā gadā.

Gada pārskatā atrodama detlizēta informācija par iestādes darba rezultātiem 2023. gadā, būtiskākajiem darbiem un iniciatīvām, iestādes darbību raksturojošo finašu datiem, kā arī iecerēm šim darba gadam.

Aicinām visus iepazīties ar Bērnu aizsardzības centra 2023. gada publisko pārskatu!