Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē. Aptauja tika veikta Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros.

Ar pētījuma gala ziņojumu un būtiskākajiem secinājumiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.​