Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Pašvaldību mācību centrs' Biedrība
Pasūtītājs
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
01.04.2019.