Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta (Informācijas par budžetu pieejamība) 2.daļu,  publicējam informāciju par 2022.gada budžetu.

Lai iepazītos ar šo informāciju, lūdzam sekot saitei

https://www.lm.gov.lv/lv/budzets

Lai iepazītos ar visu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālajām tāmēm, lūdzam sekot saitei

https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames