Informācija par amatu iedalījumu amatu grupās atbilstoši pamatfunkcijām.