Informācija par amatu iedalījumu amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru.