Pievienotajos dokumentos iespējams iepazīties ar informāciju par amatu iedalījumu amatu grupās un mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām.