Lai nodrošinātu likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 14. panta izpildi, Labklājības ministrijas mājas lapā ir publicēts 2011. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta paskaidrojums, kā arī pamatbudžeta un speciālā budžeta resursi izdevumu segšanai un izdevumi par 2011. gadu.

 

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju, lūdzam sekot saitei: http://www.lm.gov.lv/text/1048