Lai nodrošinātu likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 14. panta izpildi, Labklājības ministrijas mājas lapā ir publicētas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmju aktuālās versijas.

 

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju, lūdzam sekot saitei: http://www.lm.gov.lv/text/1048