Lai nodrošinātu likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 14. panta izpildi, Labklājības ministrijas mājas lapā ir publicēta aktuālā informācija par 2019. gada budžetu.

 

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju, lūdzam sekot saitei: http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/valsts-budzeta-izdevumi