Sociālās garantijas veids

Amatu skaits, kuriem piešķirtas sociālās garantijas

Piešķiršanas kritērijs

1

2

3

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa nāvi

1

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pants