cilvēks un datori

Bērnu aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Administratīvā departamenta sistēmanalītiķa amatu (1 amata vieta Rīgā uz nenoteiktu laiku)Amata mērķis: Organizēt Centra informācijas sistēmu attīstību.

Galvenie amata pienākumi:
-    plānot Centram nepieciešamās IS un to uzturēšanas darbus, noteikt nepieciešamos resursus, sagatavot darba uzdevumus un tehniskās specifikācijas;
-    līdzdarboties Centra IS procesu sistēmanalīzes procesā, sniegt priekšlikumus procesu pilnveidei;
-    analizēt un izvērtēt IS programmatūras risinājumu izstrādes piedāvājumus;
-    nodrošināt savlaicīgu IS programmatūras izstrādātāja sagatavotās dokumentācijas un nodevumu analīzi, piedalīties IS nodevumu testēšanā, identificēt nepilnības un sagatavot problēmziņojumus;
-    izstrādāt IS projektējumu un programmatūras prasību specifikācijas, mainoties datu specifikācijām, procesiem vai normatīvajiem aktiem;
-    organizēt programmatūras prasību specifikāciju dokumentācijas sagatavošanu izskatīšanai un tās saskaņošanu;
-    piedalīties Labklājības ministrijas un VSAA informācijas apstrādes tehnoloģiju un datu apstrādes tehnoloģisko shēmu apspriešanā un izstrādē;
-    piedalīties IS lietotāju rokasgrāmatas un citas lietotāju dokumentācijas izstrādē un konsultantu sagatavotās lietotāju dokumentācijas izvērtēšanā;
-    izskatīt un izvērtēt sistēmanalītiķu un konsultantu izstrādātās programmatūras prasību specifikācijas un projektējuma aprakstus, to atbilstību biznesa prasībām, izstrādes standartiem un vadlīnijām;
-    koordinēt izpildīto izstrāžu piegādes procesu;
-    sniegt atzinumus par Labklājības ministrijas un citu ministriju izstrādāto normatīvo aktu projektiem par amata kompetencē esošiem jautājumiem;
-    konsultēt Centra vadību par informācijas tehnoloģiju stratēģijas izveidi un ieviešanu;
-    sagatavot izmaiņu pieprasījumus programmatūras izmaiņām normatīvo aktu izmaiņu gadījumā un procesa izpildes uzlabošanai;
-    veikt sistēmu izstrādātāju iesniegto izmaiņu pieprasījumu izvērtēšanu, nepieciešamās darbietilpības un iespējamo realizācijas termiņu noteikšanu;
-    novērtēt testēšanas rezultātus un izstrādāt programmatūras nodevumu atbilstību biznesa procesa prasībām un sniegt atzinumu par kvalitāti;
-    nodrošināt informācijas apmaiņu par informācijas sistēmām starp Labklājības ministrijas, VSAA un sadarbības partneriem;
-    piedalīties sanāksmēs, darba grupās un citos pasākumos par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;
-    veikt darbības ar dokumentiem, nodrošinot to identificēšanu, sistematizāciju, apriti, izpildi un saglabāšanu amata kompetences ietvaros;
-    regulāri papildināt zināšanas, pilnveidot prasmes un kompetences, kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai;
-    atbilstoši amata kompetencei veikt citus uzdevumus pēc departamenta direktora norādījumiem.

Prasības pretendentam:
-    akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai profesionālā izglītība ar vismaz divu gadu pieredzi informācijas sistēmu uzturēšanā;
-    vismaz divu gadu darba pieredze sistēmanalītiķa pienākumu veikšanā;
-    pieredze IS dokumentācijas izstrādē;
-    pieredze darbā ar lielām IS;
-    izpratne par labklājības nozares pakalpojumu procesiem un pakalpojumu specifiku;
-    zināšanas par IS izstrādes un dokumentēšanas standartiem un metodikām;
-    prasme strādāt ar ORACLE IS projektēšanas rīkiem (Oracle Designer);
-    prasme strādāt ar biznesa inteliģences rīka SAP BusinessObjects BI Suite Analytics Edition komponentēm;
-    prasme analizēt esošo situāciju IT jomā un prognozēt nākotnes vajadzības;
-    valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valsts valodas prasmes;
-    prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (MS Word un MS Excel, interneta pārlūkprogrammas, e-pasta programmas).

Mēs piedāvājam:
-    mēnešalgu no 2938 EUR līdz 3093 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;
-    piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
-    atbildīgu un interesantu darbu;
-    profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
-    iespēju dot savu ieguldījumu Centra darbības nodrošināšanā;
-    iespēju paplašināt zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi;
-    elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;
-    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Iesniedzamie dokumenti:
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    CV;
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā
 

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2024. gada 27.jūlijam nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “BAC_AD_SIST” Tālr. uzziņām 67021628.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija). tiks organizēta klātienē Bērnu aizsardzības centra telpās, Ventspils ielā 53, Rīgā.

 Lai apliecinātu savu personību, pirms darba intervijas Jums būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Bērnu aizsardzības centrā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pretendentiem jāpiesakās līdz 27.07.2024.