Jaunumi Video

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros atsāk nodrošināt bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās.

Šajā video ģimenes psihoterapijas speciāliste Vita Kārkliņa stāsta, kā viņas praksē noris ģimenes psihoterapijas konsultācija.