Jaunumi

Lai sniegtu atbalstu bāriņtiesu darbībai nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju bez pavadības tiesību nodrošināšanā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi metodiskos ieteikumus par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma piemērošanu.

Ieteikumos iekļauts arī lietai pievienojamās anketas paraugs un aizbildņa pienākumi un tiesības latviešu, ukraiņu un krievu valodā.