Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk - centrs) ir apkopojis informāciju par centra Bērnu tiesību uzraudzības dienesta Bāriņtiesu uzraudzības departamentā 2022. un 2023. gadā saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem (sūdzībām) par bāriņtiesu darbu, vienlaikus sniedzot ieteikumus bāriņtiesu darbības prakses pilnveidei. Lai iepazītos ar informāciju, lūdzam lejuplādēt pielikumu.