Informācija presei

Tehnisku iemeslu dēļ, 1. decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija savu darbu veic attālināti.
Ar mums var sazināties zvanot +371 67359128 vai rakstot pasts@bti.gov.lv.