Informācija presei Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā iepazīties ar "Vadlīnijām izglītības iestādēm valsts un pašvaldību resursu atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem ar sociālās uzvedībasnovirzēm un atkarības problēmām efektīvā izmantošanā".

Vadlīniju mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu informētību un izpratni par nepieciešamajām darbībām, saskaroties ar bērniem un jauniešiem, kuriem novērojamas uzvedības problēmas vai atkarības, attiecīgi veicinot preventīvas darbības jau no izglītības iestāžu darbinieku puses.

Vadlīniju mērķa grupa - valsts, pašvaldību un privātpersonu dibināto pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatizglītības, vidējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, atbalsta personāls, kas iesaistīti bērnu un jauniešu izglītības un audzināšanas procesos.