Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatvojusi un publisko savu gada pārskatu par darbību aizvadītajā gadā.

Gada pārskatā atrodama detlizēta informācija par iestādes darba rezultātiem 2022. gadā, būtiskākajiem darbiem un iniciatīvām, iestādes darbību raksturojošo finašu datiem, kā arī iecerēm šim darba gadam.

Aicinām visus iepazīties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2022. gada publisko pārskatu!