Centrs „Nodibinājums Dardedze” ar ES Eiropas sociālā fonda finansiālu atbalstu sagatavojis metodisko materiālu „Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām,” kas prioritāri noderēs šajās iestādēs strādājošajiem sociālajiem audzinātājiem, sociālajiem darbiniekiem un psihologiem.

Gan speciālistiem, gan vecākiem bieži rodas problēmas ar bērnu disciplinēšanu. „Milzīgs izaicinājums ir spēja noturēt veselīgu, bērna vislabākajām interesēm atbilstošu līdzsvaru starp stingrību un atbalstošu izpratni”, teikts publikācijas priekšvārdā. „Šāda tipa institūcijās situāciju vēl nopietnāku un izaicinājumiem bagātāku padara fakts, ka šajās institūcijās bērni uzturas īsu brīdi - no dažām dienām līdz vienam gadam. Turklāt bērni, kuri saņem šo pakalpojumu, visbiežāk ir piedzīvojuši vardarbību vai novārtā pamešanu, tātad viņu nepieņemamajā uzvedībā atspoguļojas iepriekšējā pieredze, kas reizēm var būt bijusi ilgstoša un ļoti traumatiska. Līdz ar to nevēlamā un dažkārt nepieņemamā uzvedība ir daudz izteiktāka un grūtāk koriģējama”.

 

Publikācijā lasītājs atradīs gan pasaulē vadošu un pazīstamu pētnieku disciplinēšanas konceptu teorētiskus skaidrojumus, gan arī pašlaik mūsu valsts īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūciju ikdienas darbā pielietotās un pārbaudītās disciplinēšanas metodes.

 

Materiāla tapšanā piedalījušies arī vairāki projekta sadarbības partneri, tostarp nodibinājums „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”, nodibinājums „Centrs Valdardze”, nodibinājums „Zantes ģimenes krīzes centrs”, Talsu novada krīžu centrs, LR Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Rīgas Sociālais dienests un LR Tiesībsargs.

 

 

Ar materiālu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.