Ņemot vērā pēdējā laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (turpmāk – VBTAI) saņemtās bāriņtiesu vēstules ar lūgumu, gadījumos, kad VBTAI saņemtas privātpersonu sūdzības par bāriņtiesas rīcību konkrētās lietās, kopā ar VBTAI vēstuli ar lūgumu nosūtīt lietas dokumentu kopijas, nosūtīt arī privātpersonu sūdzību, VBTAI sagatavojusi informatīvu materiālu par bāriņtiesu tiesībām iepazīties ar VBTAI saņemto privātpersonu sūdzību saturu.

Lai iepazītos ar šo materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.