Administratīvā procesa likuma (turpmāk tekstā – APL) 35.pants paredz, ka administratīvā procesa dalībnieks procesā var piedalīties ar pārstāvja palīdzību vai starpniecību. Turklāt pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziska (tam nav obligāti jābūt juristam) vai juridiska persona ar ierobežojumiem, kas norādīti šā likuma 36.pantā.

Sīkāku informāciju lūdzam skatīt pielikumā.