Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2015. gadā kopsavilkumu".

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.