Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Bāriņtiesu statistiku par 2018. gadu" un "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2018. gadā kopsavilkumu".

Ar tiem iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumus.