Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2019. gadā kopsavilkumu".

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

2020. gada 7. jūlijā precizēti dati 9.1. apakšpunktā.