Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi un publisko pašvaldību aptaujas rezultāti.